UWAGA!!! Od 1.01.2024 r. obowiązuje nowy cennik na większość produktów. Aktualne ceny można podejrzeć pobierając katalog z górnego menu. Trwają pracę nad aktualizacją sklepu. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość.

  1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
  2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym: POBIERZ
  3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
  4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
  5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 30 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

PEŁNY TEKST REGULAMINU SKLEPU DOSTĘPNY: TUTAJ


intigr.pl - pozycjonowanie i tworzenie stron